';
side-area-logo
Poznaj naszą misję.
Zobacz, jak działamy społecznie.
Odpowiedzialność jako jedna z wartości firmy
Misja

Naszą misją jest poprawianie jakości życia naszych konsumentów, poprzez zapewnienie im stałego dostępu do  czystej i zdrowej wody oraz ciągłe doskonalenie jakości oferowanych produktów i usług.

Zapoznaj się z wartościami WZ
Misja Mecenat Wielkiej Żywieckiej
Mecenat

Firma Wielka Żywiecka Sp. z o.o. producent wody Wielka Żywiecka od kilku lat wspiera przedsięwzięcia o charakterze promującym zdrowy tryb życia. W ostatnim okresie podjęliśmy współpracę z kolejnymi klubami sportowymi oraz organizacjami pożytku publicznego zajmującymi się tematyką zdrowia i szerzenia kultury fizycznej.

Oficjalny sponsor Ruchu Chorzów

W sezonie 2009/2010 byliśmy oficjalnym dostawcą i sponsorem 14-krotnego Mistrza Polski.

Klub Hokejowy Ekstraligi AKUNA NAPRZóD JANóW

W sezonie 2008/2009 i 2009/2010 objęliśmy mecenatem Klub Hokejowy Ekstraligi AKUNA NAPRZóD JANóW. Zapraszamy na spotkania z hokejem na najwyższym poziomie na Katowicki Jantor.

III bieg Powitanie Wiosny w Katowickim Parku 3 Stawy

15 marca 2009 roku odbył się  III bieg Powitanie Wiosny w Katowickim Parku 3 Stawy. Objęliśmy naszym mecenatem tę imprezę. Dzięki pomocy Harcerzy z Katowickiego Hufca rozdaliśmy prawie 2000 porcji wody podczas biegu.

Ludowy Klub Sportowy Ciężkowianka Jaworzno

Od roku 2008 wspieramy Ludowy Klub Sportowy „Ciężkowianka” Jaworzno.

Wspieramy poczynania młodych sportowców

Wspieramy poczynania młodych sportowców z Zespołu Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich z Mysłowic. Wierzymy, że warto inwestować w uzdolnione dzieci i młodzież.

Mecenat fundacja rozwoju kardiochirurgii

Kupując Wielką Żywiecką wspierasz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu założoną przez prof. Zbigniewa Religę. Każdy wypity litr wody Wielkiej Żywieckiej przyczynia się do poprawy Twojego zdrowia oraz budowy Polskiego Sztucznego Serca.